Buồn we~~~

Hix hix tuần trước lưu trang Hoàng Kim Các truyện Dần Mão để đọc từ từ, rốt cuộc hôm qua vào lại thấy nhà của bạn ấy không cánh mà bay, buồn ơi là buồn, người ta chưa kịp đọc mà hức hức, ai cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi huhuhu. Người ta muốn đọc truyện đó we, ai biết bạn chủ nhà lưu lạc nơi nào thì thông báo cho Nhi xin một bản để đọc dc ko •(_)• Nếu ai có lưu lại hảo tâm cho Nhi cũng được. Mỗi ngày lại mất đi một người bằng hữu thế này thì biết phải làm sao đây >.< Mọi người ơi đừng đi mà 55555~~~