Bản word BBTTG

Mình beta xong rồi, phù đuối luôn. Nào bắt đầu share word, các bạn sau đã xin bản word của mình, các bằng hữu ai thik thì comment Nhi gửi, thiếu ai thì giơ tay nhá:

ngothidiemhang24@gmail.com , Sakura_kaze@yahoo.com, AshleyHan1993@gmail.com, lekimchee@gmail.com , reiko.zuzuju@gmail.com , sry1991@gmail.com , Sazuya_akira@yahoo.com, gray_apple90@yahoo.com